Zeister Hengelaars Vereniging Zeister Hengelaars Vereniging  copyright ed berends 2004 - 2019 Home SPONSORS NIEUWS FOTOALBUM SNOEKEN KARPER JEUGD HISTORIE BESTUUR ZHV WEBMASTER ZHV
A. Snoekcompetitie 2019. Voor inschrijving komt de wedstrijdcommissie langs aan de waterkant van het wedstrijdwater in de polder van Harmelen. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 p.p. per wedstrijd.  De wedstrijden worden gevist van 08.30 tot 12.00 uur. Na iedere wedstrijd volgt er een prijsuitreiking in Café Restaurant  ‘t Scheepje te Harmelen. De competitie bestaat uit 6 wedstrijden. Winnaar van de snoekcompetitie wordt die visser welke de minste punten, over de totale 6 wedstrijden minus de (individueel) slechtste wedstrijd, heeft behaald. De puntenverdeling is dan als volgt: De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt, no.2 krijgt 2 punten, etc. De deelnemer die niets heeft gevangen krijgt het aantal punten van de visser met de minste vangst, vermeerdert met 1 punt. Rooster snoekcompetitie 2019 1 Zondag 15 September 2018 van 08.30 – 12.00 uur 2 Zondag 29 September 2018 van 08.30 – 12.00 uur 3 Zondag 13 Oktober           2018 van 08.30 – 12.00 uur 4 Zondag 27 Oktober           2018 van 08.30 – 12.00 uur 5 Zondag 10 November 2018 van 08.30 – 12.00 uur 6 Zondag 01 December 2018 van 08.30 – 12.00 uur B. Wildwedstrijd 15 december van 08.30 – 12.30 uur Deze visdag, waarbij de gezelligheid van oudsher voorop zal staan, is meer een “gebeuren” dan een wedstrijd. Aan de waterkant zullen weer de bekende “warme happen” geserveerd worden. De kosten van deze wedstrijd (waarbij veelal een ieder in de prijzen zal vallen) worden voor een groot deel opgebracht door de snoekcompetitie zelf. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd zal dan ook € 5,00 bedragen voor diegene die minstens 3 wedstrijden van de competitie hebben mee gevist. Wanneer men minder dan die 3 wedstrijden van de snoekcompetitie heeft mee gevist (of natuurlijk helemaal niet), zal het inschrijfgeld € 20,00 bedragen. C. overige snoekwedstrijden Na de competitie zal er op 5 januari 2020 nog een Nieuwjaarswedstrijd worden gevist. Of er daarna nog wedstrijden zullen worden georganiseerd zal afhangen van de animo daarvoor maar natuurlijk ook van de weersomstandigheden. Voor ideeën, inlichtingen, vervoersproblemen en andere vragen kunt u bellen met: de heer Mario van Wandelen, coördinator snoekcompetitie) : 030 6960553 Wijzigingen en aanvullende informatie zullen zo veel mogelijk in de Nieuwsbode  vermeld worden.